Banner 468

Welkom op de site van Boezinge & Zuidschote. Ik kwam, ik zag en ik kwam nog eens.......
Je weet meteen of het klikt.
vrijdag 6 juni 2014

De Boezingenaar

0 reacties
 
HET VERHAAL VAN MARIE DESAEGHER

Herziene uitgave van VAN DE OORLOG HOOR IK NIETS.

Begin jaren 1990 belandde via Georges Smagghe, hoofdredacteur van De
Boezingenaar, het handschrift van een dove Boezingse vrouw (Marie
Desaegher, 1888-1939) bij Aurel Sercu (Bloemendale 11). Twee maanden na
de feiten van haar dramatisch oorlogsverhaal, had ze in Roeselare haar
wedervaren in Ieper en Boezinge vanaf het begin van de oorlog tot de
gasaanval neergeschreven.
Eerst verbleef ze in het najaar van 1914 nabij Ieper, in de buurt van de
Verdronken Weiden en Zillebeke Vijver, waar ze de Duitse beschietingen
van de Eerste Slag om Ieper meemaakte. Vanaf begin 1915, na de dood van
haar moeder, is ze terug in Boezinge, in haar ouderlijk huis (waar nu
het Bretoens Monument staat). Daar in de buurt maakte ze totaal
onverwacht de paniek mee bij de Duitse gasaanval van 22 april 1915. 's
Anderendaags doolt ze tussen de Duitse loopgraven ten oosten van het
kanaal, wordt zwaargewond verzorgd door een Duitse legerdokter, en
uiteindelijk geëvacueerd naar Roeselare.

Het tragische en boeiende verhaal werd door Aurel Sercu bewerkt en
voorzien van een historisch kader en toelichtingen. In 1993 werd het
door uitgever Siegfried Debaeke (De Klaproos) uitgegeven. Zeker niet
zonder succes, en niet alleen in Ieper en omstreken. Kort daarop volgde
nog een ongewijzigde 2de druk.

En nu, 21 jaar later, is er een 3de herziene druk van de persen gerold.
In die zin dan echter dat het boek inhoudelijk hetzelfde gebleven is,
maar qua vorm dan wel een aantal wijzigingen gekregen heeft. Het heeft
een nieuwe cover, er is een nieuwe letter(grootte), het telt meer
bladzijden (nu 230), en bevat een twintigtal nieuwe foto's.

Dit fascinerende verhaal is om diverse redenen heel bijzonder. Het gaat
namelijk om de de belevenissen van een gewoon mens, een vrouw. Marie
Desaegher is op de koop toe "ruzeldoof". Daardoor ondergaat ze de oorlog
op een heel ongewone manier : want van de oorlog hoort ze niets ... Het
verhaal leidt ook tot de tragische climax van de Duitse gasaanval van 22
april 1915. In dit kader beleeft zij die avond en ook de dag erna, als
hulpeloze vrouw, zij het in het gezelschap van buurjongetje Julien
Matten, de gruwel van de oorlog.

Het verhaal is ook structureel heel verdienstelijk, en vraagt in zijn
geheel en ook in zijn delen, haast om een verfilming.

Het is te krijgen in de boekhandel, maar ook in de winkel van Anne
Vandenberghe (Diksmuidseweg) . Prijs 22.50 euro.

Er moet dus wel duidelijk op gewezen worden dat het inhoudelijk
hetzelfde is als de vroegere uitgave, en dat de wijzigingen alleen van
vormelijke aard zijn. Daar we weten dat een groot aantal Boezingenaars
zich het boek 20 jaar geleden aangeschaft hebben, mag dit wel even
beklemtoond worden. (A.S.)

****

Leave a Reply