Banner 468

Welkom op de site van Boezinge & Zuidschote. Ik kwam, ik zag en ik kwam nog eens.......
Je weet meteen of het klikt.
dinsdag 21 januari 2014

Boezingenaar wil veiliger dorp.

0 reacties
 

 Naar info toe, het gaat er grotendeels om om die verkeersgekte hier in het centrum van Boezinge terug te dringen. Naar mijn mening verergert het abnormale verkeersgedrag hier dagelijks. Wat voorheen beperkt was tot enkele uitzonderingen in het week-end, begint zich nu in de week ook af te spelen, de voorbeelden die ik opnoem in de petitie / facebookpagina zijn nog maar enkele weinige van alle voorvallen die ik zie.


Ik heb contact een tijd terug contact gehad met de Lokale Politie hieromtrent. Ik kreeg een duidelijk en correct, eerlijk antwoord. De politie is op de hoogte, maar kan weinig of niets doen behalve bij aanwezigheid van vb. de wijkagent bij de school 's ochtends & s' avonds (enkele dagen per week max), bij vaststelling van een inbreuk of overtreding, de chauffeurs hierop wijzen.

Maar u weet even goed als ik dat het 1. op die tijdstippen druk is, en 2. er bij aanwezigheid van blauw niet zo snel en gevaarlijk aan toe gaat.


Mobiele controles zijn ook niet van toepassing hier in Boezinge, dit wegens het niet voldoen aan bepaalde voorwaarden/criteria aldus de politie. De contactpersoon toen, ging alle info die ik doorgaf, nogmaals bezorgen aan de verkeerseenheid, maar ik vrees dat ze weinig of niets kunnen/zullen ondernemen.

De verkeersdrempel in de Boezingestraat, net buiten het centrum is echt een lachertje; die wordt bij het uitrijden van Boezinge uiterst links genomen (omdat het daar iets vlakker is), omgekeerd wordt deze uiterst rechts genomen (omdat het daar iets vlakker is).

Zelfs in uw straat/wijk zag ik onlangs handrem manoeuvres en gekke toestanden van bepaalde chauffeurs. Tijdens het uitlaten van de hond moest ik effectief het gras inspringen en de hond meesleuren.


Ik heb de indruk dat er niemand echt iets durft ondernemen of op poten zetten. Ik stel voor de petitie zoveel mogelijk te promoten. Ik zou eventueel ook de tekst van de petitie + links naar website in iedere brievenbus gaan deponeren hier in Boezinge.


Wat kan de stad doen, wat kan de politie doen, mijns inziens:

- meer actievere/anonieme opstelling of onderschepping en controle IN Boezinge om chauffeurs op heterdaad te betrappen, op meer ongebruikelijke tijdstippen dan 08u00 en 17u00.

- aanpassingen van de weg, zodat de snelheid niet anders kan dan beperkt worden

- mogelijkheid bekijken voor mobiele controle, criteria & voorwaarden even op tafel leggen en bekijken
-
Ik wil wel benadrukken dat ik geen enkel probleem heb met het jaarlijkse rallygebeuren in en rond Boezinge of andere georganiseerde memorials, etc... Maar enkel op 19, 20 en 21 juni dit jaar mogen er hier motoren ronken en banden piepen.


Groeten en Wie wenst kan contatct opnemenen met de veranwooordelijke om eventueel samen verder te werken aan een veiliger dorp mag dit gerust  doen . Er reagerergeen kan ook op onderstaande website  

Actiegroep Veilig Boezinge
https://www.facebook.com/veiligboezinge
http://www.petities24.com/veiligboezinge
veiligboezinge@gmail.com

Reeds enkele voorstellen die ik heb.
Enkele voorbeelden van hoe ik bepaalde dingen al zie;

1.      In ieder geval moet alles aangepakt worden in een totaalplan, dat niet enkel spreekt over onze dorpskern, maar ook de toegangswegen en invalswegen naar het dorp.

2.      Veiligheid primeert. Dat is een must. Veiligheid voor voetgangers en fietsers kan en moet altijd veiliger kunnen.

3.      Een zone 30 in het volledige dorp invoeren bekijken en aanpakken, dit voor veiligere wijken voor voetgangers, fietsers, en vooral spelende kinderen in het dorp

4.      Sluipverkeer: zwaar doorgaand verkeer uit het dorp (12-18m lengte, +10 ton, niet plaatselijk verkeer) naar en vanuit Elverding; mogelijke opties bekijken.

5.      Heraanleg / herschildering oversteekplaatsen voetgangers. Vb. zebrapad aan het begin van de Boezingestraat ligt echt gevaarlijk

6.      Snelheid inperken door aanpassing verkeersinrichting in het dorp
veiligboezinge@gmail.com 

Leave a Reply