Banner 468

Welkom op de site van Boezinge & Zuidschote. Ik kwam, ik zag en ik kwam nog eens.......
Je weet meteen of het klikt.
maandag 27 mei 2013

De glas-in-loodramen in de Sint-Michielskerk van Boezinge.

0 reacties
 
Naar aanleiding van de restauratiewerken aan de Sint-Michielskerk van Boezinge in 2011-2012, in het bijzonder die van de gebrandschilderde glas-in-loodramen, wilde de Kerkfabriek de geschiedenis en betekenis van elk raam laten bestuderen en vastleggen in een naslagwerk. 

Op die manier komen de ramen volledig tot hun recht en kunnen ze naar hun volle religieuze en cultuurhistorische waarde worden geschat.

De kerkfabriek vertrouwde die opdracht aan Noël Boussemaere toe en Michel Quequin uit Elverdinge fotografeerde de glas-in-loodramen, die alle in kleur in het boek werden opgenomen.

De publicatie bevat twee grote delen. Een inleiding waarin kort de geschiedenis van de glas-in-loodramen, de glasschilderkunst, de bouwkundige stijl van de ramen en de inhoud van de ramen aan bod komen. 

In het tweede deel worden de 23 glas-in-loodramen één voor één besproken. Op de linker pagina de afbeelding en op de rechter de verklarende tekst.
De Kerkfabriek hoopt dat dit waardevol erfgoed door dit naslagwerk de belangstelling krijgt dat het zeker verdient.


Het boek verscheen eind januari 2013. Prijs: € 20, voor toezending wordt € 3,50 extra gevraagd. Het bedrag kan worden overgeschreven op het rekeningnummer van de kerkfabriek BE54 7380 3460 7497 met vermelding “boek glas-in-loodramen” of betaald bij afhaling bij Wim Morlion, Diksmuidseweg 346 of Noël Boussemaere, Bloemendale 6 in Boezinge.    


Leave a Reply